Voor de ontwikkeling van het kind is het essentieel om te bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna vanzelf, maar sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als leeftijdsgenootjes. Hierdoor kost het meer oefening en tijd om een bepaalde vaardigheid eigen te maken, of moet er worden aangeleerd om zo optimaal mogelijk te bewegen met minder mogelijkheden. Deze kinderen kunnen daar niet alleen lichamelijk last van hebben, maar ook op sociaal-emotioneel vlak kunnen er problemen optreden; bijvoorbeeld het niet mee kunnen komen tijdens de gymles en/of sport. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0-18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden en werkt samen met de kinderen en ouders om ze weer beter te laten functioneren.